Wsparcie techniczne i projektowe
Nasi Klienci otrzymują wsparcie techniczne i projektowe w ramach całego procesu projektowania i rozwoju urządzeń elektronicznych. Dzięki porozumieniom z producentami komponentów, silną stroną Masters jest techniczny know-how.
Inżynierowie Aplikacyjni Masters mają doświadczenie w projektowaniu urządzeń elektronicznych, są nieustannie szkoleni i mają dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych producentów.
Nasi dostawcy udostępniają także swoje doświadczenie i laboratoria na każdym etapie projektowania urządzenia.

W przypadku rozwiązań radiowych oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie techniczne i projektowe:

 • dobór właściwej technologii radiowej do konkretnej potrzeby,
 • dobór konkretnych elementów elektronicznych,
 • przekazanie gotowych schematów i projektów PCB pod konkretne układy radiowe,
 • przekazanie bibliotek, przykładów i innych narzędzi software,
 • analiza schematu i projektu PCB pod kątem RF,
 • wykonanie badań radiowych w celu weryfikacji poprawności wykonania projektu i doboru elementów,
 • wycena i analiza kosztów.


Usługi projektowe i produkcyjne
Inżynierowie Masters dzięki doświadczeniu w projektowaniu urządzeń elektronicznych realizują pełny proces projektowy. Klient może zgłosić się tylko z koncepcją urządzenia elektronicznego lub mieć dokładnie zdefiniowane wymagania techniczne. Masters wykona projekt, przygotuje dokumentację produkcyjną, wykona prototypy wraz z badaniami. Następnie wykorzystując własne zaplecze produkcyjne może wykonać produkcję masową urządzenia wraz z testami.

Masters nie ma ograniczeń co do rodzajów realizowanych projektów. Dzięki dużej grupie inżynierów, którzy mają doświadczenie w różnych obszarach elektroniki, każdy typ projektu może zostać zrealizowany:

 • aplikacje z wykorzystaniem mikrokontrolerów i procesorów
 • obsługa dowolnych peryferiów w obecnie dostępnych mikrokontrolerach
 • układy zasilania AC i DC
 • układy zasilania dedykowane do aplikacji lighting
 • obsługa wyświetlaczy, w tym także możliwość wykorzystania dedykowanych bibliotek graficznych ToughGFX wraz z wykonaniem projektu graficznego
 • rozwiązania radiowe we wszystkich popularnych technologiach
 • sterowanie silników
 • wiele innych